Đã từng là điểm nóng của nạn phá rừng trong những năm trước đây, từ năm 2013 lại nay, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt áp dụng việc khoán rừng cho từng nhóm hộ. Cách làm giữ rừng từ gốc đã phát huy tác dụng trong việc bảo vệ rừng. 

 
Top