Tại Quế Phong có các khách sạn nhà nghỉ sau:
1. Khách sạn Hùng Kim Nguyên
ĐC: Khối 4 - Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong
Liên hệ đặt phòng: 0985.245.678
2. Khách sạn Mai Huệ - Khối 4 Thị trấn Kim Sơn
Liên hệ đặt phòng:
3. Khách sạn Pháp Xuân
Đc: Khối 4 Thị trấn Kim Sơn
4. Khách sạn Thủy ủy

Đề nghị các khách sạn nhà nghỉ cung cấp thông tin cho admin để đăng lên đầy đủ hơn.

....
 
Top